เลือกภาษา
สืบค้นแบบง่าย
สืบค้นแบบละเอียด
ชื่อเรื่อง : ผู้แต่ง :
  • SEARCHING...
หัวเรื่อง :
  • SEARCHING...
ISBN/ISSN : ประเภทวัสดุ/มีเดีย : ประเภททรัพยากรสารสนเทศ : สถานที่จัดเก็บ :
License

This Software is Released Under GNU GPL License Version 3.

Awards

The Winner in the Category of OSS

รายละเอียดบรรณานุกรม
กลับไปหน้าที่แล้ว  XML
ชื่อเรื่อง งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
ครั้งที่จัดทำ พิมพ์ครั้งที่ 1
เลขหมู่ 745.5 อ293ง
ISBN/ISSN
ผู้แต่ง อมราภรณ์ วงษ์ฟัก
มรกต วรรณดี
หัวเรื่อง การประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ
หมวดหมู่ ศิลปะตกแต่ง
ชื่อชุด ชุดเสริมทักษะ
ประเภทวัสดุ/มีเดีย สิ่งพิมพ์-หนังสือทั่วไป
ภาษา ไทย
ผู้จัดทำ แม่บ้าน
ปีที่จัดทำ
สถานที่จัดทำ กรุงเทพฯ
ลักษณะวัสดุ 84 หน้า : ภาพประกอบ; 29 ซม.
บทคัดย่อ/บันทึก เศษวัสดุเป็นของเหลือใช้ที่ได้จากพืช สัตว์ โลหะ อโลหะ เช่น เปลือกหอย เกล็ดปลา เปลือกไม้ เมล็ดพืช กระป๋องน้ำอัดลม ขวดพลาสติก เป้นต้นของเหล่านี้สามารถนำกลับมาใช้งาน หรือนำมาประดิษฐ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ต่างๆได้มากมาย เช่น การประดิษฐ์เครื่องประดับจากเปลือกหอย เครื่องตกแต่งบ้าน ภาพติดฝาผนังจากเมล็ดพืช เศษกระดาษ ของเล่นเด็กจากกล่องนม ฯลฯ เนื้อหาของหนังสือจะแนะนำแนวทางหรือนำเสนอแนวคิดในการหมุนเวียนวัสดุกลับมาใช้อีกครั้ง หรือที่เรียกว่ารีไซเคิล
ชื่อเรื่องเพิ่ม
รูปภาพ
เอกสารดิจิทัล
LOADING LIST...
สถานภาพ
LOADING LIST...
  กลับไปหน้าที่แล้ว